Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

 

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg:

3 VMBO BBL

4 VMBO BBL

 

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg:

3 VMBO KBL

4 VMBO KBL

 

VMBO Theoretische leerweg:

3 VMBO TL

4 VMBO TL

 

HAVO

4 HAVO

5 HAVO

 

VWO

4 VWO

5 VWO

6 VWO

 

Eindexamenrgelement

Via deze link is ook het eindexamenreglement beschikbaar.

 

Examencommissie

De examencommissie is te bereiken via examensecretaris@ijburgcollege.nl