Leerlingen kunnen zich aanmelden voor overige leerjaren vanaf 1 januari van het lopende schooljaar. In principe worden alleen leerlingen toegelaten in leerjaar 3 en hoger. Er worden geen leerlingen toegelaten in het examenjaar.

 

Met alle leerlingen vindt een intakegesprek plaats en in alle gevallen wordt er informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Plaatsing van een leerling is afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek, de verkregen informatie en uiteraard van de leerresultaten van de betreffende leerling.

Toelating is afhankelijk van het beschikbare aantal plekken. Wij werken op onze school met een maximale groepsgrootte van 17 leerlingen per coachgroep en 25 leerlingen per lesgroep. Gelet op de toename van het aantal leerlingen vanuit onze onderbouw zijn er maar weinig plaatsen beschikbaar.

 

 

 

 
Eisen vakkenpakket

Voordat leerlingen aan deze procedure beginnen, is het belangrijk om kennis te nemen van de voorwaarden waaraan het vakkenpakket van de zij-instromer moet voldoen:

  • Binnen VMBO beroepsgerichte leerwegen bieden wij alleen een intersectoraal programma aan. Leerlingen die al een sector willen kiezen (bijvoorbeeld Zorg & Welzijn, of Economie), kunnen dus niet bij ons terecht.
  • In 3 VMBO-T  en 3HV volgen onze leerlingen Spaans in plaats van Duits. Dat betekent voor zij-instromers dat zij verplicht en voor eigen rekening ervoor zorgen dat hun kennis van het Spaans aansluit bij het niveau van de klas op dat moment. Dit moeten ze aantonen met een certificaat. De niveaubeschrijvingen van 3 VMBO, Havo en VWO zijn te vinden op de site: www.erk.nl/leerling

 

In de bovenbouw HAVO/VWO wordt geen Duits aangeboden. Er wordt individueel bekeken of het gewenste vakkenpakket binnen onze school kan worden ingepast. 

 

Plaatsing op de wachtlijst zij-instromers (schooljaar 2020-2021)

Voor plaatsing op de wachtlijst vult u het digitale aanmeldformulier in. U kunt dit formulier invullen door te klikken op deze link of door het scannen van de onderstaande QR code.

 

Aanmelden overige leerjaren