Het is de missie van het IJburg College om alle leerlingen zoveel mogelijk te laten leren, in een leergemeenschap, over zichzelf en de wereld om hen heen. Dat betekent dat wij vaak onderwijsactiviteiten buiten de school organiseren. 

Leerlingen zijn verplicht aan alle onderwijsactiviteiten (ook schoolkampen, studiereizen en excursies behoren tot de onderwijsactiviteiten) deel te nemen. Op het IJburg College wordt niet alleen binnen de school geleerd maar ook buiten de school.

Leerlingen gaan regelmatig op excursie of leren op een andere manier buiten het schoolgebouw. Om deze activiteiten soepel te laten verlopen staan hieronder enkele afspraken die hierop van toepassing zijn. 

 

Excursies op IJburg

Het IJburg-leren neemt een belangrijke plaats in bij het leren op het IJburg College. Leerlingen doen veelvuldig tijdens schooltijd opdrachten in de omgeving van de school. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen toestemming hebben van hun ouders/verzorgers om zich tijdens schooltijd vrij op IJburg en in de stad te bewegen.

Uiteraard moeten leerlingen zich ook buiten school aan de schoolregels houden. Zij mogen onder schooltijd alleen het schoolplein verlaten met toestemming van de mentor/de docent. Wij weten dus altijd welke leerlingen buiten de school bezig zijn met een opdracht en waar zij zich bevinden.

 

Excursies binnen de stadsgrenzen

Voor excursies binnen de stadsgrenzen gaan leerlingen op eigen gelegenheid naar de plaats van bestemming. Zij maken gebruik van het openbaar vervoer, de fiets of gaan te voet (als de afstand dat toelaat). Zij zorgen dat ze op afgesproken tijd op de plaats van bestemming zijn. Zij dragen zelf de kosten voor openbaar vervoer, tenzij anders wordt vermeld.

Wanneer uw kind niet alleen met het openbaar vervoer of de fiets mag reizen, moet u dat van tevoren aangeven en zullen we in overleg met u proberen om per keer een oplossing voor uw zoon/dochter te bedenken. Dit kan ook betekenen dat uw zoon/dochter niet mee kan met een bepaalde activiteit en dat hij/zij op school een vervangende opdracht krijgt.

 

Excursies buiten de stadsgrenzen

ExcursieprotocolVoor excursies buiten de stadsgrenzen regelt de school vervoer, tenzij anders vermeld. Wij proberen de excursies zoveel mogelijk binnen de schooltijden te plannen. Toch komt het soms voor dat de leerlingen buiten schooltijd een excursie hebben of dat een excursie iets uitloopt. In dit geval lichten wij leerlingen/ouders vooraf in. In het vierde leerjaar gaan een deel van de leerlingen op de IJburg Academie op uitwisseling. Zij verblijven dan 5 of 6 dagen in het gastgezin van hun twin, diegene aan wie zij gekoppeld zijn van de andere school. In de lente komen de twins met hun school naar Amsterdam en zullen zij 5 tot 6 dagen verblijven in het huis van hun Nederlandse twin.