Als leergemeenschap willen we dat onze leerlingen op school aanwezig zijn en vooral ook dat zij op tijd zijn. Daarom hanteren we strikte regels met betrekking tot ziek melden, op tijd komen en verlofaanvragen.


Hieronder staan de algemene afspraken vermeld, voor de volledige informatie omtrent verzuim verwijzen we naar het verzuimprotocol op onze site.

 

Ziek melden

Als leerlingen ziek zijn moeten ze telefonisch door hun ouders/verzorgers ziek gemeld worden via het telefoonnummer van onze school: 020-3443000, met gebruikmaking van het doorkiesnummer van de betreffende deelschool. Zij kunnen dit doen tussen 8.00 en 8.15 uur. Elke deelschool heeft dus een eigen doorkiesnummer. De melding moet gedaan worden bij de deelschool waar de leerling zit .Ook elke daaropvolgende ziektedag moet de leerling opnieuw ziek gemeld worden, op hetzelfde telefoonnummer. Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, nemen we in alle gevallen contact op met de ouders/verzorgers, voordat de leerling naar huis mag vertrekken.

 

Op tijd komen

Wij willen graag goed met elkaar kunnen werken en leren. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn afspraken nakomt. Op tijd zijn is een afspraak die we heel belangrijk vinden. Door op tijd te komen laat een leerling niet alleen zien dat hij zijn zaakjes goed op orde heeft, maar anderen weten daardoor ook meteen dat hij doet wat hij belooft. Bovendien maakt de leerling duidelijk dat hij de anderen respecteert door hen niet onnodig te laten wachten.

 

De schooldag begint voor leerlingen in de bovenbouw om 8.50 uur, voor leerlingen in de onderbouw om 8.30 uur. Op dit tijdstip moeten de leerlingen in hun deelschool bij de mentor of coach zijn. Wie te laat is, staat voor een dichte deur. Om dan nog de les in te komen, moet de leerling zich eerst bij de onderwijsassistent van zijn deelschool melden. Ook als een leerling in de loop van de schooldag te laat is voor een les zal hij als ‘te laat’ geregistreerd worden en moet hij een telaatbriefje bij de onderwijsassistent halen om alsnog de les in te mogen.

 

Op de IJburg Academie wordt niet met briefjes gewerkt. Daar zorgt de coach voor de registratie van de leerling.

 

Wanneer een leerling structureel te laat komt, schakelen we altijd het Bureau Leerplicht van de gemeente in.

 

Verlof

Wij willen graag dat afspraken met bijvoorbeeld dokter of tandarts zo veel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan willen we dit vooraf weten.

 

Extra verlof

Wanneer er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’, kunnen ouders/verzorgers volgens de Leerplichtwet extra verlof aanvragen voor hun kind. De informatie daarover is te vinden op onze site.