Op dit moment is onze school gevestigd in twee gebouwen, IJburg College 1 aan de Pampuslaan en IJburg College 2 aan het Geertje Wielemaplein. Twee locaties, één school met hetzelfde  onderwijsconcept dat rekening houdt met verschillen, waarin leerlingen van en met elkaar leren en waarin ze zo veel mogelijk leren van de werkelijkheid, in ‘echte’ situaties.


 
Op dit moment zijn er niet voldoende leerlingen om beide schoolgebouwen te vullen. Daarom zal vanaf september 2020 het gebouw van IJburg College 2 door de gemeente aan een andere school beschikbaar worden gesteld. Dat betekent dat onze leerlingen les zullen krijgen in het IJburg College 1 en in een nog nader te bepalen gebouw. Ons schoolgebouw aan de Pampuslaan zal worden aangepast en verbouwd. 

Deze wijziging verandert natuurlijk niets aan het bijzondere onderwijsconcept van onze brede school en de manier waarop wij dat onderwijs verzorgen.
 
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen via info@ijburgcollege.nl