Vertrouwenspersoon

 

Als u, of uw zoon of dochter in vertrouwen met iemand wil praten kunt u terecht bij de interne vertrouwenspersoon, Daan Schuit. Hij is bereikbaar per e-mail en neemt na een bericht zo spoedig mogelijk contact op.
E-mail adres: vertrouwenspersoon@ijburgcollege.nl
 
De interne vertrouwenspersoon is ook het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden op het moment dat er een klacht is over ongewenste omgangsvormen binnen de school. Onder ongewenste omgangsvormen vallen bijvoorbeeld: pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie.
De interne vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor de eerste opvang bij een klacht. Hij beoordeelt of een klacht binnen de klachtenregeling valt en hij bespreekt met ‘de klager’ wat de mogelijkheden zijn voor het vervolgtraject. De interne vertrouwenspersoon onthoudt zich van een inhoudelijk oordeel, begeleidt alleen de ‘klager’ in zijn afweging wat te doen met een klacht. 
 
Mocht u, of uw zoon of dochter liever extern met iemand in gesprek willen, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen:  
Giti Bàn: g.ban@schoolenveiligheid.nl / 030 – 285 66 08
Frank Brouwer: f.brouwer@schoolenveiligheid.nl / 030 – 285 66 16