IJburg Schoon is een project dat vanuit buurtbewoners is opgestart! Het draait nu op het merendeel van de basisscholen op IJburg en onze leerlingen hebben de gastlessen verzorgd. 
Buurtbewoners ergerden zich aan het zwerfvuil dat op de eilanden rond waait. Zij hebben de stichting 'Natuurlijk IJburg' benadert en daar is toen de werkgroep IJburg Schoon ontstaan. deze werkgroep heeft de scholen benaderd en zo is dit unieke project ontstaan.   
 
Leerlingen uit 3Havo/Vwo en leerlingen uit 5Havo hebben hele inspirerende gastlessen gegeven aan de leerlingen van groep 7/8 van de verschillende basisscholen. Deze gastles ging over de plastic soep en het re- en upcyclen van afval. De context is voor groep 7 en groep 8 verbreed! 
Aan het einde van elke gastles werd de vraag gesteld hoe een straatbord eruit moet zien zodat zoveel mogelijk IJburgers op de juiste manier omgaan met afval? 
Met deze vraag gaan de deelnemende klassen verder en zullen zij een bord ontwerpen. De winnende borden worden ook echt gedrukt en geplaatst op IJburg. 
Zo zijn we allemaal gemotiveerd om onze wijk schoon te houden. 
De gemeente ondersteunt het project, onder meer door de borden met de creatieve uitingen te plaatsen. 
De prijsuitreiking en expositie zal op IJburg College 1 plaatsvinden, op vrijdag 14 december. De precieuze aanvangstijden worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.