Aftrap stuurgroep LICTO

Leren door ICT ondersteund

Op 27 januari 2016 vond de installatie en aftrap van de stuurgroep Leren door ICT Ondersteund (afgekort LICTO) plaats. Deze stuurgroep bestaat uit leerlingen, ouders, docenten, de schoolleider bedrijfsvoering & communicatie, de portefeuillehouder LICTO en de directeur. Al met al een mooie vertegenwoordiging van onze leergemeenschap. Doel van de stuurgroep is om samen na te denken over de gewenste ontwikkelingen op het gebied van Leren en ICT binnen onze school en daarover advies uit te brengen aan de schoolleiding in de persoon van de directeur. Dit is voor onze school een volgende stap in de manier waarop we samen invulling geven aan het ondersteunen van onderwijs en leren met behulp van ICT.

 

Deze eerste bijeenkomst startten we met een inspirerende korte les waarin de mogelijkheden van het samen werken en leren met de iPad en de daarop beschikbare app’s en uiteraard het internet aan den lijve werd ondervonden. Deze les helpt ons een beeld te vormen van waar we met zijn allen naar toe willen. Goede en inspirerende voorbeelden kunnen ons daar bij helpen.

 

 

Leren door ICT ondersteund

 

Jitske en Michel hebben de stuurgroep vervolgens op de hoogte gebracht van de uitkomsten van een eerste inventarisatie onder docenten en op basis daarvan de vier speerpunten voor de komende tijd gepresenteerd:

●      de digitale les van de toekomst

●      de kwaliteit van digitale leermiddelen

●      de communicatie met ouders over LICTO

●      de begeleiding/ontwikkeling van experts

De leden van de stuurgroep hebben ons bij deze vier speerpunten van input voorzien. Dat leverde een rijke oogst op en een mooie basis om volgende stappen mee te zetten.

 

Wie zijn Jitske en Michel?

In het korte filmpje legt Jitske uit wat zij doen voor de LICTO: