Toekomstgericht onderwijs:

vormgeving en resultaten voor verschillende groepen leerlingen


In het voortgezet onderwijs worstelen veel scholen met de vraag hoe ze leerlingen kunnen motiveren, hoe ze hen betekenisvol onderwijs kunnen bieden, en hoe ze aandacht kunnen besteden aan ‘21e-­‐eeuwse vaardigheden’. Dit onderzoek biedt inzicht in de oplossingen die een tiental ‘voorlopers’ in het voortgezet onderwijs voor deze vragen hebben gevonden, en laat zien hoe er bij zulke oplossingen rekening gehouden kan worden met verschillen tussen leerlingen. Ook wordt nagegaan in welke mate deze scholen erin slagen ‘andere’ (niet-­‐cognitieve) en ‘traditionele’ (cognitieve) doelen te realiseren.


Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van tien scholen en twee onderzoeksinstellingen. Vijf van deze scholen werken vanuit geheel vernieuwende onderwijsconcepten, vijf scholen zijn bezig stappen te zetten in het vernieuwen van hun onderwijs. Het onderzoek bestaat uit drie fasen

 

Voor meer informatie over het onderzoek naar toekomstgericht onderwijs, lees hierboven alle informatie over de drie fasen en klik hieronder op het schoolportret van het IJburg College om het hele onderzoek te lezen.