Op vrijdagmiddag sluiten we onze schoolweek af met actieve, leerzame, creatieve en sportieve activiteiten, gericht op het ontdekken van ieders passies en talenten.

 

IJ+-lessen

In de onderbouw krijgen leerlingen op vrijdagmiddag IJ+-lessen van allerlei externe experts. In deze lessen kunnen ze hun passies en talenten ontdekken. De eerstejaars krijgen een vast programma met muziek, theater, dans, mindfulness, coderen en bijzondere sporten. De tweedejaars kiezen zelf een verdieping uit een van deze onderdelen of maken een eigen passieproject.

 

Passieproject & talentuur

Met passie en talent als vertrekpunt kiezen ook de leerlingen in de bovenbouw uit een ruim aanbod aan talenturen die zowel door eigen medewerkers als door mensen van buiten en ook door ouders/verzorgers gegeven worden.

 

Ook leerlingen in de bovenbouw kunnen kiezen voor een passieproject. Dit is speciaal voor leerlingen die tijdens talentuur een eigen passie tot uitvoering willen brengen. Zij schrijven hiervoor een projectplan en voeren dit onder begeleiding van een medewerker uit. Elke periode maken de leerlingen een nieuwe keuze uit het aanbod.

 

Het programma van de IJ+-lessen van de onderbouw en de Talenturen van de bovenbouw is aangepast aan de diverse doelgroepen.

 

Sport

Naast de reguliere lessen bieden we onze leerlingen ook de kans om buiten schooltijd actief deel te nemen aan een breed sportaanbod. Aansluitend op hun schooldag kunnen de leerlingen deelnemen aan sportactiviteiten die ze zelf organiseren, of aan het project Topscore. Dat omvat verschillende sporten, zoals basketbal, voetbal, streetdance en andere sporten. 

 

Op het IJburg College besteden we veel aandacht aan Kunst & Cultuur. Om die reden hebben de leerlingen in alle leerjaren dit leergebied in hun ritme. Tijdens deze lessen besteden we vooral aandacht aan de kunstzinnige en creatieve vorming van leerlingen. Alle leerlingen krijgen een Cultuurkaart via school, waardoor zij niet alleen vanuit school, maar ook zelfstandig kennis kunnen maken met van alles op het gebied van kunst en cultuur.

 

Kunst & Cultuur

Elk schooljaar werken we op projectbasis met de meest uiteenlopende instellingen en initiatieven samen om onze leerlingen in contact te brengen met muziek, theater, dans, kunst en maatschappelijke uitingen, zoals BUMA, dance4life, het Rijksmuseum, de Nationale Opera, het Muziekgebouw aan ’t IJ, het Stedelijk Museum, het Amsterdams Stadsarchief en het Concertgebouw.