Op het IJburg College staat het creeëren van sociale veiligheid van onze leerlingen centraal. Daarom werken wij met een schoolveiligheidsplan. Daarin staat beschreven hoe wij werken aan het realiseren van een veilige leeromgeving. 

 

Een veilige school is in onze visie een school waar leerlingen, ouders en medewerkers veilig zijn en waar zij zich ook veilig voelen. Een veilige leergemeenschap is een plek waar wij elkaar niet pesten of discrimineren. Op een veilige school krijgt iedereen de ruimte om te mogen zijn wie hij is en respecteert ieder de ander in zijn eigenheid. 

 

In ons veiligheidsplan staan thema’s als sociale veiligheid, fysieke veiligheid, organisatie en registratie centraal. Het bevat ook een beschrijving hoe wij de sociale en fysieke veiligheid in en rond het schoolgebouw waarborgen. Het schoolveiligheidsplan kunt u hier doorlezen.