De algemeen directeur, dhr Lou Brouwers, vormt de schoolleiding samen met de deelschoolleiders van de verschillende deelscholen, de schoolleider die verantwoordelijk is voor bedrijfsvoering en communicatie, plus de schoolleider onderwijs.

 

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het beleid van de school en de uitvoering van het strategisch beleidsplan. Samen met de coördinator zorg en de teamleiders in de bovenbouw vmbo en havo/vwo vormt de schoolleiding het MT (managementteam), dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

 

De onderbouw en de bovenbouw hebben beide drie deelschoolleiders. Vanwege de omvang van de deelscholen in de bovenbouw hebben die naast de deelschoolleiders ook nog teamleiders. Deze teamleiders zijn die verantwoordelijk voor bepaalde leerjaren van de betreffende deelschool.

 

Deelschoolleiders onderbouw

 

IJburg college 1
IJburg College 2
mw. Judith Gerritsen (deelschool E2)

dhr. Freek Wevers

(deelschool T1/T4)

mw. Bente Schroot

(deelschool E3)

 
Deelschoolleiders bovenbouw

 

IJburg college 1
IJburg College 2

VMBO deelschool E1+E4: dhr. Henk Dinkelman + teamleider Annemieke Bark (ivm zwangerschapsverlof vervangen door Elleke Verwaijen)

dhr. Vincent Uden

(deelschool T3)

IJburg Academie deelschool E5+E6: mevr. Dagmar van Rooij + teamleider Daniëlle Maclean.  

De deelschoolleiders geven leiding aan hun deelschool. Zij zijn, binnen de kaders en de uitgangspunten van de school, integraal verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun eigen deelschool:

 

·       de ontwikkeling, uitvoering en kwaliteit van het onderwijs aan hun leerlingen;

·       het functioneren van experts, mentoren/coaches en andere medewerkers van hun deelschool;

·       de afstemming tussen de teams en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding;

·       het ritme;

·       de contacten met ouders/verzorgers;

·       contacten met externe belanghebbenden;

·       formatie, financiën en organisatie van hun deelschool.

 

Tevens zijn zij verantwoordelijk voor schoolbrede afstemming en afspraken. Experts en onderwijsassistenten hebben hun direct leidinggevende (de deelschoolleider) als aanspreekpunt voor zaken als verlof, begeleiding en beoordeling, verzuim en ziekte.