De algemeen directeur/bestuurder Jolanda Hogewind vormt de schoolleiding samen met de deelschoolleiders van de verschillende deelscholen, de schoolleider die verantwoordelijk is voor bedrijfsvoering en communicatie, plus de schoolleider onderwijs.

 

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het beleid van de school en de uitvoering van het strategisch beleidsplan. Samen met de coördinator zorg en de teamleiders in de bovenbouw vmbo en havo/vwo vormt de schoolleiding het MT (managementteam), dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

 

Er zijn op IJburg College 1 en IJburg College 2 in totaal acht deelschoolleiders. We werken met senior deelschoolleiders en junior deelschoolleiders. De seniors hebben ook nog een portefeuille (denk aan kwaliteitszorg, onderwijs, zorg) op directieniveau. De junoir deelschoolleiders niet. De deelschoolleiders geven leiding aan hun deelschool. Zij zijn, binnen de kaders en uitgangspunten van de school, integraal verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun eigen deelschool: ontwikkeling, uitvoering en kwaliteit van het onderwijs aan hun leerlingen, het functioneren van hun experts, mentoren en coaches en andere medewerkers in hun deelschool. Ook de afstemming tussen de teams en de kwaliteit van leerlingbegeleiding; het rtime; de contacten met ouders en verzorgers; contacten met externe belanghebbenden; formatie; financiën en organisatie van hun deelschool. Tevens zijn zij vernatwoordelijk voor schollbrede afstemming en afspraken. Experts en onderwijsassistenten hebben hun direct leidinggevende (de deelschoolleider) als aanspreekpunt voor zaken als verlof, begeleiding en beoordeling, verzuim en ziekte.  

 

Deelschoolleiders onderbouw

 

IJburg college 1
IJburg College 2

deeslchool E2 + E5:

 

mw. Bente Schroot

deeslchool T1:

 

Mevr. Fatima Dahouch

 

 

deelschool T2:

 

mw. Marieke Coumans

Deelschoolleiders bovenbouw

 

IJburg college 1
IJburg College 2

VMBO deelschool E1+E4:

 

deelschoolleider: mw. Judith Gerritsen 

 

VMBO HAVO deelschool T4:

 

deelschoolleider: mw. Maartje Hezemans

Deelschool E6: 3havo 3vwo, 4vwo, 5 vwo, 6 vwo:

 

Mw. Marije van der vlis

 

Deelschool E3 : 4Havo en 5Havo:

 

Mw. Angelique Brasser

 

 

Deelschool T3: 3havo/vwov, 4vwo, 5 vwo , 6 vwo:

 

Dhr. Tim van Huizen