Via de link www.scholenopdekaart.nl  kan iedereen die dat wil onze onderwijsresultaten zien. Ook staat daar veel informatie over alle aspecten van ons onderwijsbeleid en de kwaliteit ervan. Er is te lezen wat leerlingen van onze school vinden en hoe tevreden ouders over onze school zijn. Tevens kan iedereen alle gegevens over de doelmatigheid van onze bedrijfsvoering beoordelen.


Als het om de beoordeling van de resultaten gaat, staat voor ons de leerling voorop. Daarom doen we al vanaf het begin mee aan het tevredenheidsonderzoek dat het LAKS, de belangenvereniging van scholieren, elke twee jaar houdt. De meest recente LAKS-monitor is van 2016. Zowel IJburg College 1 als IJburg College 2 scoort in de resultatenoverzichten gemiddeld een 6,4 als rapportcijfer op een schaal van 10. Dit cijfer komt overeen met het landelijk gemiddelde. In de instellingsrapportages scoort zowel IJburg College 1 als IJburg College 2 hoog op het gebied van de veiligheid op school.

 

Op het gebied van examenresultaten hebben we als nieuwe school nog geen lange geschiedenis. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat we met ons vernieuwende onderwijsconcept andere accenten leggen, als het gaat om de kwaliteit van ons onderwijs, dan alleen maar de examenresultaten. We publiceren alle resultaten elk schooljaar na de examens op onze site en daar worden ze ook toegelicht.

 

Resultaten                 

 

Onderwijsinspectie

 

Uiteraard worden onze resultaten ook door de Onderwijsinspectie bijgehouden en beoordeeld. Op onze site en de site van de Onderwijsinspectie zijn de opbrengstenkaarten voor iedere geïnteresseerde beschikbaar.

 

De Onderwijsinspectie houdt niet alleen de resultaten bij, maar onderzoekt periodiek ook de kwaliteit van onze school in het algemeen. Via onze site en die van de Onderwijsinspectie kunnen de rapportages van de inspectie worden ingezien.

 

Kwaliteit van ons VWO

Lees hieronder het eindrapport van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van onze VWO - afdeling door de onderwijsinspectie van 17 februari 2017.

 

 

De rapporten vastgesteld op 12 januari 2015 van de onderwijsinspectie vindt u hieronder:

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek VWO

Rapport onderzoek naar kwaliteitsverbetering HAVO