Onze missie staat overal op het IJburg College centraal:

Alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen, in een leergemeenschap 

 

Wij hebben een onderwijsconcept ontwikkeld dat rekening houdt met verschillen, een onderwijsconcept waarin leerlingen van en met elkaar leren, waarin ze zo veel mogelijk leren van de werkelijkheid, in ‘echte’ situaties.


Eind februari 2016 vroegen we oud-leerlingen op welke wijze we met hen aan onze missie hebben gewerkt en in hoeverre zij op het vervolgonderwijs waren voorbereid. Zij gaven allemaal aan veel te hebben geleerd van onze opdrachten in de wereld om hen heen, en van hun toekomstgerichte vaardigheden, zoals reflecteren op leren en samenwerken.

 

‘We hebben gewerkt met veel praktijkgerichte opdrachten, daar leer je meer van dan uit je hoofd leren.’
 
‘Ik heb goed leren reflecteren, daar heb ik in het vervolgonderwijs veel aan gehad.’

 

Na tien jaar IJburg College staat onze missie als een huis en staat het leren van onze leerlingen nog steeds centraal. Ondertussen is onze school gegroeid en de wereld om ons heen veranderd. Waar staan we als IJburg College anno 2016? Wat is onze kracht en wat zijn onze uitdagingen? Hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs toekomstbestendig is? Vragen waar we ons met alle betrokkenen vanaf november 2015 over hebben gebogen.

 

Visie

Vanuit onze kracht, rekening houdend met onze uitdagingen, hebben we een visie en kernwaarden ontwikkeld die laten zien waar we voor staan en hoe onze leerlingen in 2020 op het IJburg College werken en leren.

 

In 2020 werken dan wel leren al onze leerlingen:

  • zelfstandig aan ambitieuze doelen om het beste uit zichzelf te halen;
  • in een kleinschalige, veilige leeromgeving waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen groeien;
  • in een leergemeenschap waar zij samen leren wie zij zijn en hoe zij zich tot anderen verhouden, want een ongedeelde maatschappij vraagt om een ongedeelde school;
  • aan toekomstgerichte vaardigheden;
  • met ruimte voor verwondering;
  • van de werkelijkheid in echte situaties, waarin zij worden uitgedaagd om zich op onderzoekende en creatieve wijze te buigen over maatschappelijke kwesties;
  • met excellente vakexperts, die leerlingen in al hun verscheidenheid op een coachende wijze op het examen en de toekomst voorbereiden.