Natuurlijk hebben we in onze leergemeenschap ook een medezeggenschapsraad, volgens de regels van de wet op medezeggenschap (WMS). In deze raad hebben vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en medewerkers zitting. Onze medezeggenschapsraad is per e-mail rechtstreeks bereikbaar: mr@ijburgcollege.nl

De medezeggenschapsraad is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de achterban. Ook dat gebeurt in principe via de site en/of andere, zelfgekozen kanalen.


De oudergeleding van de MR komt maandelijks bijeen om schoolse zaken te bespreken. Ouders zijn van harte welkom om mee te luisteren of bespreekpunten aan te dragen.

 

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit:

Namens het onderwijzend personeel:
Notulen MR vergaderingen
 

Notulen MR overleg 15 april 2020

Notulen MR overleg 8 juli 2019

Notulen MR overleg 14 mei 2019

Notulen MR overleg 15-03-2019

Notulen MR overleg 12-12-2018

Notulen MR overleg 19-06-2018

Notulen MR overleg 25-03-2018

Notulen MR overleg 13-02-2018

Notulen MR overleg 09-05-2017

 

Frank Kooijman (PMR/voorzitter)

Jeroen de Jong (PMR)

Berdien Meijberg-Jeurissen (PMR)

 

Namens het onderwijs ondersteunend personeel:

Fallon Ruygrok (PMR)

 

Namens de ouders:

Mireille Bedeschi 

 

Namens de leerlingen:

Tjerk Zweers

Mano Schaap

Yasmine Zammouri

Maryam Arian

Abdennour Ahmiane