MedezeggenschapsraadNatuurlijk hebben we in onze leergemeenschap ook een medezeggenschapsraad, volgens de regels van de wet op medezeggenschap (WMS). In deze raad hebben vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en medewerkers zitting. Op onze site staat vermeld wie dat zijn. Onze medezeggenschapsraad is per e-mail rechtstreeks bereikbaar: mr@ijburgcollege.nl

De medezeggenschapsraad is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de achterban. Ook dat gebeurt in principe via de site en/of andere, zelfgekozen kanalen.


De oudergeleding van de MR komt maandelijks bijeen om schoolse zaken te bespreken. Ouders zijn van harte welkom om mee te luisteren of bespreekpunten aan te dragen.

 

 

 

 

 

 

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit:

Namens het onderwijzend personeel:
Notulen MR vergaderingen
Notulen PMR overleg

Notulen MR overleg 21-12-2016

Notulen MR overleg 27-03-2017

Notulen MR overleg 09-05-2017

 

Notulen PMR-overleg 26-9-2016

Notulen PMR-overleg 3-10-2016

Angelique Brasser (PMR)

Berdien Meijberg-Jeurissen (PMR)

Frank Kooijman (PMR)

Michiel Kroon (PMR)

Michiel Roodnat (PMR)

Namens het onderwijs ondersteunend personeel:

Mona Marchand (PMR)

Namens de ouders:

Leo van Loenen (voorzitter)

Mireille Bedeschi 

Henk de Jong

Namens de leerlingen:

Puck Tempelman

Lena Hensema