Verzuimbegeleiding

 

Jeugdarts
Als een leerling in een periode van acht weken meer dan drie keer ziek gemeld wordt of zeven schooldagen achter elkaar ziek is geweest, is de school verplicht dit verzuim te melden bij de jeugdarts. U ontvangt na deze melding per brief een uitnodiging van de jeugdarts. 
Als een leerling door langdurige ziekte of -gezondheidsklachten veel lessen mist, kan school de jeugdarts om advies vragen. De jeugdarts kan de leerling en ouders dan uitnodigen voor een gesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk. School, leerling en ouders kijken vervolgens samen met de jeugdarts wat er nodig is om niet te veel achterop te raken. 
Ouders en leerlingen kunnen ook altijd zelf contact opnemen met jeugdarts Odette Besancon. E-mail: obesancon@ggd.amsterdam.nl
 
Leerplicht
Schoolsucces begint met aanwezig zijn op school.
De school is wettelijk verplicht de namen van de leerlingen die buiten de vakanties zonder verlof afwezig zijn door te geven aan de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor veelvuldig te laat komen, zowel aan het begin van de dag als bij de leswisseling. 
Hiernaast houdt de leerplichtambtenaar preventieve verzuimgesprekken op school, met als doel verzuim in een vroeg stadium aan te pakken en terug te dringen. Het IJburg College informeert u vooraf wanneer de leerplichtambtenaar uw zoon of dochter voor dit preventieve spreekuur uitnodigt. Ouder(s), verzorger(s) van leerlingen onder de 16 jaar kunnen bij dit gesprek aanwezig zijn, maar dit hoeft niet. U ontvangt van de leerplichtambtenaar uiteraard een terugkoppeling van het gesprek.
U kunt ook altijd zelf contact opnemen met een leerplichtambtenaar. Onze leerplichtambtenaar voor Amsterdam is Hamida Mohafid.
T 020-253 48 26
M 06-3014 8507
Email: h.mohafid@amsterdam.nl
Zie voor meer informatie ook ons verzuimprotocol