Pesten

 

Iedere leerling moet zich veilig voelen op onze school, alleen dan kan hij groeien, zelfstandig worden en zelfvertrouwen krijgen. We werken dan ook aan een positief leerklimaat in onze leergemeenschap. In de eerste klas krijgen alle leerlingen gedurende thema 1 bij het vak Mens en Identiteit anti-pestlessen. Hierin leren zij wat de gevolgen kunnen zijn van pesten en leren zij ook dat alle leerlingen binnen de school samen verantwoordelijk zijn om pesten te voorkomen en tegen te gaan.
In ons anti-pestprotocol staat beschreven hoe het pesten wordt aangepakt en welke stappen wij nemen als een leerling onverhoopt toch gepest wordt op school.
Zie voor meer informatie ook ons anti-pestprotocol.