Mentor/coach

 

In de onderbouw zitten de eerste- en tweedejaars in stamgroepen van 15 à 17 leerlingen. Elke stamgroep wordt begeleid door een mentor. De mentor is degene die samen met de leerling de voortgang in de gaten houdt en met de leerling en ouders in gesprek gaat bij mogelijke problemen. Tijdens stamgroeptijd stelt de mentor de klas op de hoogte van belangrijke schoolzaken, helpt hij de leerlingen bij het plannen van schoolwerk en begeleidt het groepsvormingsproces in de klas.
 
Vanaf leerjaar drie in de bovenbouw zijn coaches verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Ook de coach ziet zijn leerlingen elke dag. In de bovenbouw is er meer individuele coaching, die gericht wordt op het examen en de keuze van een vervolgopleiding. 
 
De mentor/coach is verantwoordelijk voor de basisbegeleiding van zijn leerlingen. Het IJburg College ziet de begeleiding van en zorg voor leerlingen als de gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders/verzorgers. Wij spreken vanuit dat perspectief altijd over de ‘driehoek’ leerling-ouder(s)/verzorger(s)-school. Ouders zijn voor ons belangrijke gesprekspartners. Dit betekent dat er korte communicatielijnen zijn tussen school en thuis en omgekeerd.