Zorgteams

 

Intern zorgteam
Wanneer het niet goed gaat met een leerling, is de mentor vaak degene die dat ontdekt. De mentor praat hier natuurlijk over met de leerling en waar nodig ook met thuis. Na overleg tussen het aanspreekpunt zorg en de deelschoolleider meldt de mentor de leerling aan bij het interne zorgteam. Daar wordt besproken welke begeleiding de leerling nodig heeft. Die begeleiding wordt dan zo snel mogelijk ingezet en wordt altijd met de ouders besproken.
 
Zorgadviesteam
Als de ingezette begeleiding binnen school niet afdoende is, wordt de leerling besproken in het Zorgadviesteam (ZAT). In dit team zitten behalve de zorgcoördinatoren ook mensen van buiten de school, zoals een jeugdgezondheidsarts, Ouder- en kindadviseur (OKA) en de leerplichtambtenaar. Gezamenlijk wordt er gezocht naar passende begeleiding voor de leerling.
 
Ouder en kindteams
Ouder- en Kindteams (OKT) zijn op alle Amsterdamse scholen aanwezig. Jongeren of hun ouders kunnen met vragen of zorgen altijd terecht bij iemand van het Ouder- en Kindteam, bijvoorbeeld de ouder- en kindadviseur die regelmatig op school aanwezig is. Afspreken kan op school, in de wijk of thuis. Hebben jullie opvoedingsvragen of  vragen over bijvoorbeeld ruzies thuis, pesten, middelengebruik of  somberheid? Dan kun je een afspraak maken met een van de ouder en kind adviseurs die zijn verbonden aan onze school. 
Nienke Overwijk T: 06 24193114 E-mail: n.overwijk@oktamsterdam.nl
Nadia Balkoudia T: 06 21139464  E-mail: n.balkoudia@oktamsterdam.nl
De ouder- en kindadviseur kan ook doorverwijzen naar de jeugdpsycholoog van het OKT. 
 
Gezondheid op school
Ieder jaar worden alle leerlingen van klas 2 en 4 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Zij vullen de digitale vragenlijst ‘Jij en je Gezondheid’ in en krijgen dan advies op maat.  Afhankelijk van de uitslag volgt soms een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook worden alle leerlingen uitgenodigd voor meten en wegen (kleding blijft aan).  Ouders zijn hierbij niet aanwezig, meedoen is vrijwillig. De onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams Amsterdam.
Heb je tussendoor vragen over jouw gezondheid of ontwikkeling? Dan ben je welkom bij jeugdverpleegkundige Netty Huiberts e-mail: n.huiberts@ggd.amsterdam.nl