De leerlingenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van leerlingen uit alle deelscholen en alle niveau's.  Leerlingen uit examenklassen kunnen geen kandidaat voor de leerlingenraad zijn.

 

De belangrijkste taak van deze leerlingen bestaat uit het behartigen van de belangen van hun medeleerlingen. In onze leergemeenschap doet een leerlingenraad dit vanuit onze missie en volgens de kwaliteiten van de leergemeenschap: initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen en vooral ook verantwoording afleggen aan de leerlingen die hen gekozen hebben.

In het leerlingenstatuut staat vermeld over welke onderdelen van het schoolbeleid de leerlingenraad meepraat. Elk jaar wordt de samenstelling van de leerlingenraad vastgesteld aan de hand van een verkiezing. De zittende leerlingenraad is verantwoordelijk voor de organisatie daarvan.

 

De leerlingen van de leerlingenraad kiezen uit hun midden de leerlingen vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad.