In lijn met onze visie hebben we vier kernwaarden vastgesteld voor onze leerlingen waarmee we onze missie en visie voor alle betrokkenen zichtbaar maken, ons positioneren in het Amsterdamse onderwijsveld, en waarmee leerlingen werken aan toekomstgerichte vaardigheden, met aandacht voor eigenaarschap.

 

Leren in een leergemeenschap

●      Je bent onderdeel van onze leergemeenschap, samen met je ouders/verzorgers, mentor, docenten en al onze medewerkers;

●     Je hebt dagelijks contact met je mentor/coach;

●      Je leert in kleine deelscholen van 150 tot 175 leerlingen;

●      Je leert in een veilig, rustig onderwijsklimaat;

●      Je leert de hele dag door, in een duidelijk ritme.

 

 
 
 
Leren van en met elkaar

●      Je leert samen, met leerlingen van alle niveaus en in verschillende groepen;

●      Je leert de drie kwaliteiten van de leergemeenschap: initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen;

●      Je leert samen, maar wel op je eigen niveau en op je eigen manier.

 

Leren voor de toekomst

●     Je leert in de werkelijkheid. Wat je leert is betekenisvol en staat in verbinding met ‘de echte wereld’;

●     Je leert in samenhang, onder andere aan de hand van thema’s, realistische opdrachten en projecten;

●     Je leert behalve vakinhoudelijke kennis ook allerlei toekomstgerichte vaardigheden;

●     Je leert in een digitale omgeving, met behulp van een iPad.

 

Leren vanuit eigenaarschap

●      Je vraagt en krijgt feedback op je leerproces, waardoor je beter begrijpt wat je al kan en weet en wat je kunt doen om nog meer te leren;

●      Je reflecteert op je eigen kwaliteiten en je bent trots op je prestaties;

●      Je hebt invloed op de manier waarop je mag en kunt leren;

●      Je krijgt kansen en wordt uitgedaagd om jezelf te ontwikkelen.