Elk schooljaar stellen de leerlingen en medewerkers samen een code op waarin wordt vastgelegd hoe we in onze leergemeenschap met elkaar omgaan en waar we elkaar op kunnen aanspreken. De IJ-code hangt, door iedereen van elke deelschool ondertekend, op het leerplein van de betreffende deelschool.

 

Naast onze IJ-code hebben we een leerlingenstatuut met een overzicht van de rechten en de plichten van de leerling op onze school. Dat statuut gaat minder over omgangsvormen dan over allerlei formele en procedurele zaken. Het leerlingenstatuut wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld met de leerlingen en bekrachtigd door de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad.

 

Wijzigingen in het leerlingenstatuut kunnen worden voorgesteld door de leerlingen en door de schoolleiding.