Het aanbod van onze schoolkantine, het Grand Café, wordt samengesteld op basis van de adviezen van het Nederlandse Voedingscentrum. Zie daarvoor de site ‘gezondeschoolkantine’ van het Voedingscentrum. Om die reden zijn er in het IJburg College geen snoep- of frisdrankautomaten te vinden. Het assortiment van het Grand Café wordt elke dag vers klaargemaakt. 

 

We werken in onze schoolkantine niet alleen met leerlingen, maar ook met ouders. Zij dragen op vrijwillige basis bij aan het verzorgen van gezonde en lekkere broodjes en snacks. Af en toe staat er ook iets op het menu wat minder gezond is, maar altijd binnen de kaders van de adviezen van het Voedingscentrum: een aanbod met minimaal 75 procent gezonde producten.

 

Natuurlijk kunnen de leerlingen ervoor kiezen om een lunchpakket van huis mee te nemen. Wij vragen echter van ouders/verzorgers om op een verantwoorde samenstelling daarvan toe te zien.

Leerlingen die chips, snoep of andere ongezonde snacks mee naar school nemen, worden daarop aangesproken. Het is niet toegestaan deze producten op school te nuttigen.

 

Overgewicht & houding

Onze mentoren/coaches en sportexperts zijn alert op overgewicht bij leerlingen en sturen daarin op gedragsverandering. Wij stimuleren dat alle leerlingen over een fiets beschikken die ze bij excursies van hun stam- of coachgroep kunnen gebruiken. In de onderbouw krijgen alle leerlingen een aantal lessen over het gebruik van hun tablet. Tijdens die lessen wordt ook aandacht besteed aan hun lichamelijke houding achter de laptop/tablet en de duur van het gebruik daarvan. Ook projecten over mediawijsheid maken er deel van uit. Tijdens de lessen wordt werken met de laptop bewust afgewisseld met andere werkvormen.