Op het IJburg College staat ‘leren in de werkelijkheid’ centraal.

 

Excursies vormen daarom een vanzelfsprekend onderdeel van ons lesprogramma en onze leeractiviteiten. Ze zijn dan ook voor elke leerling verplicht, want ze behoren tot het reguliere programma. In elk leerjaar kent een meerdaagse excursie, vaak naar het buitenland. Omdat ‘leren van en met elkaar’ ook hier centraal staat, verblijven onze leerlingen in het buitenland vaak in gastgezinnen. Daarnaast gaan onze leerlingen tijdens het schooljaar regelmatig op pad, soms op IJburg maar ook naar andere delen van de stad of het land. 

Binnen de stadsgrenzen reizen onze leerlingen zelfstandig; daarbuiten wordt het vervoer in de meeste gevallen door de school geregeld. Excursies van een dag of dagdeel vinden doorgaans onder schooltijd plaats, uitzonderingen daargelaten. Ook als een excursie op een later tijdstip dan de reguliere schooltijd plaatsvindt, zijn leerlingen verplicht eraan deel te nemen. Wel kondigen we dat natuurlijk ruimschoots van tevoren aan.

Op onze site staat het excursieprotocol dat we voor al onze excursies hanteren en waar we onze leerlingen en medewerkers aan houden.