Het IJburg College is een digitale school waar elke leerling met een eigen tablet werkt. Wij kennen geen schoolboeken; leerlingen gebruiken lesmateriaal dat op een elektronische leeromgeving staat. Het waarom daarvan is dat ons betekenisvolle onderwijs, waarin van en met elkaar geleerd wordt in het ‘echte’ leven, zich niet leent voor methoden die door educatieve uitgevers op de markt gebracht worden. Docenten ontwerpen lessen en het daarbij horende materiaal zelf. Het gebruik van digitale leermiddelen is geen doel op zich. Wij spreken dan ook van ‘door ICT ondersteund leren’. Over de manier waarop we willen dat leerlingen met hun tablet omgaan, hebben we een ICT-protocol opgesteld, dat elke leerling en ouder/verzorger ondertekent. Dat protocol is ook te vinden op onze site.