De communicatielijnen tussen school en thuis zijn op onze school bijzonder kort. De mentor of coach heeft veelvuldig contact met ouders/verzorgers, meestal per e-mail. In de eerste klas krijgt het contact gestalte door het huisbezoek dat de mentor aan het begin van het schooljaar bij al zijn leerlingen aflegt. Daarmee wordt tevens de basis voor de samenwerkingsrelatie tussen school en ouders/verzorgers gelegd. In elk leerjaar heeft de mentor/coach bovendien twee keer een ontwikkelingsgesprek met elke leerling en zijn ouders/verzorgers.

 

Uiteraard kunnen ouders/verzorgers daarnaast altijd contact opnemen met de mentor/coach van hun kind. Op onze school gebeurt dat vanwege de beperkte telefonische bereikbaarheid van de medewerkers per e-mail.

 

Naast de mentor/coach is de deelschoolcoördinator een aanspreekpunt voor vragen of problemen die buiten de verantwoordelijkheid van de mentor/coach vallen. Ouders/verzorgers ontvangen gedurende het schooljaar met enige regelmaat digitale nieuwsbrieven met informatie over allerlei zaken die hun kind of henzelf betreffen.