Het IJburg College maakt deel uit van de Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg. Het bestuur van deze stichting vormt het Bevoegd Gezag van onze school. Volgens de ‘code goed bestuur’ hoort elke school besturen en toezicht houden daarop te scheiden. Daarom heeft het IJburg College sinds 1 maart 2010 een bestuur en een raad van toezicht.

Op het IJburg College is de algemeen directeur tevens de bestuurder van de Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg.

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit zeven personen: een voorzitter en zes leden.

 

Voorzitter:

Marjolein Schadee

 

Bestuur en Raad van Toezicht

 

Vijf leden:

 

Frans Mulder
Bestuur en Raad van Toezicht

 

 

Karin van Dorst

Bestuur en Raad van Toezicht

Van origine Belgische mét bourgondische inslag, geboren in 1966, getrouwd met een IT-er in hart en nieren, 2 dochters van nu 4 en 8 jaar op de Basisschool Oostelijke Eilanden, woonachtig in Amsterdam Centrum-Oost met uitzicht op - en vaak ook het exotische geluid van - de bewoners van Artis, Internationaal Recht en Economie gestudeerd, 16 jaar gewerkt in de financiële sector, net voor de crisis uitbrak – een tricky, maar geslaagde zet gebleken - een interim management en consultancy BV opgericht en tevens lid van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie voor studentenhuisvesting. Persoonlijke missie: het leven leven!


Sinds 2009 ben ik als lid van de Raad van Toezicht betrokken bij het IJburg College en heb ik “mijn” school zien groeien en groot worden in vele facetten: een exceptionele toename in leerlingen en docenten, van bouwkeet tot het veel bejubelde schoolgebouw aan de Pampuslaan, van pionier tot volwassen onderwijsinstelling, van voorvechter van vernieuwend onderwijs tot gevestigde innovator. Ook ik voel me lid van deze bijzondere leergemeenschap! Enerzijds heb ik veel mogen leren over onder meer het samenspel tussen schoolbestuur en toezicht, het krachtenveld en de uitdagingen in de onderwijssector, en de interne besturing, bedrijfsvoering en beheersing van een groeischool; anderzijds mag ik mijn expertise en ervaring op de terreinen financiën, risicomanagement, compliance en governance als meerwaarde inbrengen. Een inbreng die in het bijzonder bijdraagt aan en toeziet op een gezonde en gecontroleerde groei in relatie tot de financiële polsstok van het IJburg College. Mijn wens voor de toekomst: dat mijn 2 dochters “mijn” IJburg College ooit zelf mogen beleven en ervaren.”
 

Yolanda Hoogtanders

Bestuur en Raad van Toezicht"Vanaf maart 2015 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van het IJburgcollege. Ik ben directeur van een advies en managementbureau, 42 jaar oud en woon samen met mijn man en onze twee jongste kinderen (8 en 11) in Amsterdam Oost. Zowel professioneel als persoonlijk hecht ik grote waarde aan de sleutelpositie die onderwijs in onze samenleving en in de persoonlijk ontwikkeling van jonge mensen inneemt.

Er wordt veel van het onderwijs verwacht. Ouders willen kwalitatief goed onderwijs dat kinderen voorbereidt op hun plek in de maatschappij. Jongeren willen een leuke school met inspirerende leraren waar ze zich thuis voelen. En mensen in de directe omgeving van de school willen bijvoorbeeld aandacht voor veiligheid en gedrag van leerlingen buiten schooltijd. Ik ben geraakt door de bevlogenheid, betrokkenheid en energie waarmee het team van het IJburg College invulling geeft aan deze verschillende verwachtingen. Als intern toezichthouder wil ik mijn bijdrage leveren door een inhoudelijk klankbord te zijn voor het bestuur. En door positief kritisch te toetsen wat de impact is van de gemaakte keuzes op de wensen van ouders, jongeren en de omgeving van de school."  

Marelva van Erp
Lonneke Regter

 

Contacten met de Raad van Toezicht lopen via het secretariaat:

Bestuurssecretariaat
IJburg College
Pampuslaan 1
1087 HP AMSTERDAM

Tel.: 020 – 3443000
Mail: bestuurssecretariaat

Kvk-nummer: 34224067