Het IJburg College maakt deel uit van de Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg. Het bestuur van deze stichting vormt het Bevoegd Gezag van onze school. Volgens de ‘code goed bestuur’ hoort elke school besturen en toezicht houden daarop te scheiden. Daarom heeft het IJburg College sinds 1 maart 2010 een bestuur en een raad van toezicht.

Op het IJburg College is de algemeen directeur tevens de bestuurder van de Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg.

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat op dit moment uit vijf personen: een voorzitter en vier leden.

 

Voorzitter:

Yolanda Hoogtanders

 

Leden:

Rob van Eybergen

Tjerk Bidding

Sandra Tax

Olga Welling

 

 
Contacten met de Raad van Toezicht lopen via het secretariaat:

Bestuurssecretariaat
IJburg College
Pampuslaan 1
1087 HP AMSTERDAM

Tel.: 020 – 3443000
Mail: bestuurssecretariaat

Kvk-nummer: 34224067