Alle vmbo-leerlingen werken vanaf leerjaar drie aan hun examenprogramma, het zogeheten Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dat wil zeggen dat er in de derde klas al toetsen worden afgenomen die als onderdeel van het Schoolexamen (SE) meetellen voor het eindexamen. Voor deze toetsen gelden speciale regels die terug te vinden zijn in het examenreglement op onze website.

 

Intersectoraal programma

Om de keuzemogelijkheid voor een geschikte vervolgopleiding zo groot mogelijk te maken hebben we op onze school voor de beroepsgerichte leerroutes een intersectoraal programma, waarmee leerlingen na het vmbo nog in alle sectoren van het mbo verder kunnen. Het intersectorale programma heet ‘Dienstverlening en Producten’* en bestaat uit een kern, modules en keuzedelen. De keuzedelen zijn aangepast op het onderwijs van het IJburg College: heterogeen, in projecten gegoten onderwijs waarbij de leerlingen zo veel mogelijk leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Uiteraard maken de leerlingen dankzij deze projecten kennis met verschillende beroepsgroepen en mbo-opleidingen.

 

* De huidige vierdejaars leerlingen die dit schooljaar (2016-2017 ) examen doen in de beroepsgerichte leerroute basis/kader (bb/kb) zijn de laatste leerlingen die het oude intersectorale programma ‘Dienstverlening en Commercie’ volgen.

 

Theoretische leerweg

Ook de leerlingen die examen doen op het niveau theoretische leerweg (tl) kiezen op onze school niet een sector, maar maken een bredere vakkenkeuze, waardoor zij meestal in meer dan een van de vier sectoren (economie, zorg & welzijn, landbouw, techniek) uitstromen. Op deze manier blijft voor hen een zo groot mogelijk scala aan vervolgopleidingen mogelijk. Op het IJburg College hebben we op deze manier vijf profielen samengesteld: Cultuur, Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Economie & Duurzaamheid en IT & Techniek.

 

Doorstroomdossier

Vanaf 1 augustus 2016 moeten alle leerlingen van alle leerwegen in het vmbo, dus ook in de tl, aan de slag met hun doorstroomdossier, en maakt loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) verplicht deel uit van hun curriculum. Op het IJburg College laten we zoals eerder gezegd ook leerlingen kennismaken met beroepsvelden en vervolgopleidingen door middel van onze projecten. Waarbij de projecten in de profielen E&D en IT&T een duidelijke natuur-techniekprofilering hebben. Voor alle richtingen en profielen binnen het vmbo geldt dat de lesstof zo veel mogelijk aansluit op de projecten.

 

Naast de projecten en lessen loopbaanoriëntatie lopen de leerlingen in de tweede helft van het derde leerjaar een beroepsgeoriënteerde stage en werken zij aan hun LOB-dossier. In dit werkstuk verwerken ze hun stage-ervaringen en laten ze zien hoe ze zich op de diverse vervolgopleidingen georiënteerd hebben. Tijdens de hele bovenbouw verzamelen de leerlingen in hun digitale portfolio bewijzen van kwaliteiten waarover ze beschikken en vaardigheden die ze hebben ontwikkeld. Dit portfolio is een uitstekend middel voor de leerling om zich goed te kunnen presenteren tijdens de intake van hun vervolgopleiding, bijvoorbeeld binnen het mbo.

 

Alle leerlingen hebben in leerjaar drie en vier in principe nog de kans om zich in elke leerroute van het vmbo te ontwikkelen. In onze aanpak staat centraal dat het onderwijs de leerlingen voldoende kansen moet bieden om hun kwaliteiten te ontdekken en dat het hen moet uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. De voorwaarden en de momenten van eventuele opstroom (maar ook afstroom) zijn terug te vinden op onze site.

 

In de tweede helft van leerjaar vier is het programma vooral gericht op het Centraal Examen en besteden we veel aandacht aan examentraining.

 

Talentontwikkeling is een van onze speerpunten. Daarom kunnen kb-leerlingen met voldoende kwaliteiten met een diploma vmbo-kb worden toegelaten tot het laatste jaar van vmbo-tl. Voor leerlingen met een vmbo-tl-diploma bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar leerjaar vier van het havo. Daarvoor moeten zij wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden met betrekking tot doorstromen zijn terug te vinden op onze site.