3 havo/vwo

De havo/vwo-leerlingen van het IJburg College zitten in leerjaar drie in gemengde groepen. Dankzij onze werkwijze zijn we goed in staat om leerlingen ‘op maat’ te bedienen. De verantwoordelijkheid van de leerling voor het eigen leerproces en het afleggen van verantwoording over de resultaten daarvan spelen daarbij wel een belangrijke rol. In de loop van het derde leerjaar kiezen deze leerlingen het profiel waarin ze eindexamen willen doen.


Naast de profielkeuze vindt in het derde leerjaar van havo en vwo de determinatie plaats tussen havo en vwo. Deze wordt bepaald door de behaalde leerresultaten voor de verschillende vakken zoals weergegeven in het cijferrapport. Ook wordt er gekeken naar de drie kwaliteiten van de leergemeenschap: in hoeverre neemt een leerling initiatief, draagt hij verantwoordelijkheid en legt hij verantwoording af? Dit wordt weergegeven in het woordrapport dat leerlingen op onze school krijgen.

 

Profielen

Op het IJburg College kunnen leerlingen in de bovenbouw havo/vwo de volgende profielen kiezen: een maatschappijwetenschappelijk of een natuurwetenschappelijk profiel.
Binnen het maatschappijwetenschappelijke profiel kunnen de leerlingen kiezen voor Cultuur & Maatschappij of Economie & Maatschappij, binnen het natuurwetenschappelijke profiel tussen Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek.

 

De vier profielen bestaan uit algemene vakken die voor alle profielen hetzelfde zijn en daarnaast per profiel verplichte en keuzevakken. Voor het maatschappijwetenschappelijke profiel is het keuzevak op onze school ‘maatschappijwetenschappen’ (MAW), voor het natuurwetenschappelijke profiel ‘natuur-leven-technologie’(NLT). De leerlingen met het profiel Cultuur & Maatschappij maken daarnaast een keuze uit Kunst Beeldend en Kunst Drama.

 

Vanuit het principe van met en van elkaar leren, in samenhang, kunnen leerlingen in het vrije deel slechts een beperkte keuze maken. Het IJburg College kent geen volledig vrije keuze in het vrije deel.

 

Vanaf de vierde klas werken de havo- en vwo-leerlingen aan hun eindexamen. Wij hebben de ambitie om onze leerlingen in de bovenbouw van het havo/vwo met kwaliteiten toe te rusten die de kans van slagen in het hoger onderwijs vergroten. Elke periode werken de leerlingen op IJburg College 1 daarom aan een complexe, realistische opdracht, en op IJburg College 2 aan een project dat bij het gekozen profiel past.