Onderbouw

In de onderbouw van IJburg College 1 kunnen leerlingen op basis-, gevorderd,  academisch 1 en academisch 2 niveau werken. Op IJburg College 2 werken leerlingen op gevorderd of academisch-1 niveau. 

In de basisgroep zitten leerlingen met een VMBO-basis of kader advies, in de gevorderde groepen zitten leerlingen met een VMBO-gemengd/theoretisch advies, in de academisch 1 groep zitten leerlingen met een HAVO advies en in de academisch 2 groep zitten leerlingen met een VWO advies.
Door de wijze waarop ons onderwijs is ingericht, kan een leerling, afhankelijk van zijn capaciteiten, vakken of leergebieden op verschillende niveaus doen. Leerlingen worden altijd in staat gesteld om een vak, waarin zij uitblinken, op een hoger niveau te volgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de mentor en de expert. Pas in de loop van het tweede leerjaar wordt een definitieve keuze voor de leerroute vanaf leerjaar 3 gemaakt.

 

Bovenbouw

Vanaf leerjaar drie vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan in het VMBO of HAVO of HAVO/VWO. De leerlingen worden homogener gegroepeerd, aangezien het leerstofprogramma voor de verschillende leerroutes te ver uiteenloopt. Waar dat kan, wordt er met gemengde (heterogene) groepen gewerkt, volgens ons principe ‘apart waar nodig en samen waar mogelijk’