Dyslexie en andere leerproblemen

Elke deelschool heeft een dyslexiecoach en voert het beleid ten aanzien van dyslexie uit. Het beleid bestaat uit een aantal afspraken en ondersteunende maatregelen die de dyslectische leerling helpen in de lessen goed mee te komen. Een nadere toelichting hierover is terug te vinden op onze site. Alleen leerlingen die een officiële dyslexieverklaring hebben, komen hiervoor in aanmerking. Deze verklaring moet zijn opgesteld door een bevoegd orthopedagoog en/of psycholoog. Voor andere leerproblemen, zoals dyscalculie, geldt dat wij binnen de mogelijkheden die wij hebben zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.