Onze school hecht veel waarde aan de driehoek: leerling – mentor/coach – ouders/verzorgers. Alleen door een optimale samenwerking tussen deze drie kan de leerling zoveel mogelijk leren. Om die reden verwachten wij dat ouders actief betrokken zijn bij school. Niet voor niets ondertekenen leerling én ouders/verzorgers bij de start op onze school een contract waarin de wederzijdse verwachtingen in dit opzicht worden vastgelegd. Om de betrokkenheid concreet vorm te geven nodigen wij ouders/verzorgers regelmatig uit voor het bijwonen van presentaties door leerlingen van hun werk, voor voorstellingen en exposities van werk van leerlingen, maar ook voor het actief meedoen aan activiteiten zoals workshops, beoordelen van leerlingen, excursies en evenementen.

 

Facebook groep

Een onafhankelijke Facebook groep voor ouder(s), verzorger(s) en personeel van het IJburg College: https://www.facebook.com/groups/oudersijburgcollege/