UNFRAMED


De kunstklas, met leerlingen uit jaar 1 en 2, doet mee aan een heel bijzonder kunstproject.

Zij werken vanaf november tot begin maart samen met kunstenaars van het kunstatelier de Meijboom (https://www.hetgoudenij.nl/kunst/index.php). Bij de Meijboom werken kunstenaars met een lichamelijke beperking, vaak zitten ze in een rolstoel en gaat praten hen niet altijd even goed af. Ze willen graag nieuwe artistieke technieken leren kennen en samenwerken met mensen van buitenaf. De leerlingen gaan wekelijks op bezoek bij de Meijboom om daar samen te werken.

Het project heeft de naam Unframed. Met ‘Unframed’ wordt bedoeld; uit je frame komen. Uit je eigen hokje komen en iets spannends, nieuws doen. Ook wordt er mee bedoeld; kunst uit de ‘schilderijlijst’ halen en een heel ander object in de ruimte maken.

 

De artistieke leiding is in handen van Julia Mandle (www.juliamandle.com) en de verhalenman Karel Baracs (http://www.verhalenman.nl), beiden zijn IJburgse kunstenaars.
Via verhalen en bijvoorbeeld mondschilderen hebben de deelnemers elkaar leren kennen.

Daarna hebben zij zich verdiept in de wereld van de zintuigen.

Inmiddels zit de eerste fase er bijna op en is er prachtig keramisch werk gemaakt.

 

Het project zal afgesloten worden met een tentoonstelling van het beeldend werk en met een muzikale theatervoorstelling die onder andere gepresenteerd wordt bij Nautilus. De expositieruimte naast IJburgcollege 2.