Vanaf heden hebben 5 havo en 4 vmbo tot aan het examen hun eigen studie ruimte in deelschool 4! 
 
Het lokaal 4.6 is voor hen elke dag vanaf 13.30 uur beschikbaar.  De examenleerlingen dragen zelf verantwoordelijkheid voor het lokaal. Dit betekent dat ze zelf de regels naleven die horen bij een studieruimte. 
De leerlingen mogen zelf de studieruimte aankleden met posters en teksten die hen inspireren.