Donderdagmiddag 21 december, nog vlak voor de kerstvakantie, hielden wij op IJburg 1 de finale van het thema de Mensch.

Verspreid over beide deelscholen hebben de leerlingen in tweetallen een presentatie gegeven over wat ze dit thema hebben geleerd.

De vragen 'Wie ben ik?' en 'Wie ben jij?' stonden hierbij centraal.

'Van binnen ben ik hetzelfde als hem, want we hebben allebei nieren en longen'. Leerlingen vertelde persoonlijke verhalen over de migratie van hun grootouders. Lieten hun Egorama zien waarin hun grootste droom en angst stonden verbeeld. Jongens in djellaba en meiden in Nigeriaanse klederdracht.

De oma van Beau was zo enthousiast dat ze alle klassen is af gegaan om te luisteren naar de verhalen van de leerlingen.

Een groot trotsmoment waarbij we elkaar allemaal een beetje beter hebben leren kennen.

 

Finale de MenschFinale de Mensch

Finale de MenschFinale de Mensch

Finale de MenschFinale de Mensch