Afgelopen woensdag 16 mei organiseerden leerlingen in samenwerking met het Huis van Vrede een educatief en interactief programma. Doel was de bewustwording te vergroten omtrent het thema ‘samen leven in vrede’.  
 
Wat waren de uitkomsten? 
Onze leerlingen van de bovenbouw havo/vwo IJburg College 1 werden in groepen verdeeld en gingen aan de slag met de methodiek van de ‘cirkelwerking’. Dit is een gespreksmethode waarin de gehele groep in een cirkel zit en als het ware 'naar het midden praat'. Het doel is om niet te eindigen in een discussie, maar echt een gesprek te voeren. Het is een eeuwenoude vreedzame methode om tot consensus te komen. Deze methode is nieuw leven ingeblazen door pedagoog sjeik Khaled Bentounes. 
 
Na deze ervaringen, snelden zij zich naar de Balie waar het panelgesprek plaatsvond. Het gesprek werd gevoerd tussen leerlingen van het IJburg College, afgevaardigden van de UNESCO, werknemers van de gemeente Amsterdam en de medewerkers van het Huis van Vrede. 
 
Veel leerlingen vonden het in het begin heel lastig om niet in discussie te gaan of direct op iemands mening te reageren. Blijkbaar zijn we het gewend om altijd heel snel iets te moeten vinden en hier ook je gelijk in te moeten halen. Het was daarom voor veel leerlingen uiteindelijk verhelderend om hier eens op een andere manier mee om te gaan. Hoewel veel leerlingen dit nog lastig vonden (en meer oefening dus echt wel nodig is), zagen ze wel de waarde van deze werkvorm in om elkaar te kunnen begrijpen.
Leerlingen hebben dus geleerd dat echt luisteren veel meer brengt dan je mening poneren. 
 
Leren in een leergemeenschap betekent ook: naar elkaar luisteren en dan het lef hebben om je eigen mening aan te passen
Wij willen graag onze leerlingen klaarstomen voor een prachtige toekomst die hen te wachten staat. Daarvoor moet je sterk in je eigen schoenen staan. Daarbij hoort blijkbaar ook durven inzien dat jouw mening één blik is op de wereld, opgesteld vanuit jouw eigen referentiekader.  Op 16 mei hebben wij geprobeerd dit referentiekader zo veel mogelijk naar de achtergrond te brengen en de leerlingen terug te laten gaan naar hun eigen 'ik'. Leren in een leergemeenschap houdt daarmee ook in dat je het lef hebt om je eigen mening aan te passen.