Op dinsdag 3 oktober jl. was de algemene informatieavond voor de examenkandidaten en hun ouders, waarin o.a. het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het Examenregelement is besproken.

Hieronder staat een link naar de presentatie.

Presentatie informatie-avond 5H en 6V

 

De PTA's en het examenreglement zijn te vinden op: http://ijburgcollege.nl/in-de-school/examen-en-pta