Op dinsdag 3 oktober jl. was de algemene informatieavond voor de leerlingen van 4HV en 5V en hun ouders, waarin o.a. het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het Examenregelement is besproken.

Hieronder staat een link naar de presentatie.

Presentatie informatie-avond 4HV en 5V

 

De PTA's en het examenreglement zijn te vinden op: http://ijburgcollege.nl/in-de-school/examen-en-pta